รู้ทันภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย


รู้ทันภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย | คลิป MU [by Mahidol Channel]​
ภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย คือ ภาวะที่เด็กมีระดับฮอร์โมนเพศสูง และเกิดขึ้นเร็วก่อนวัยหนุ่มสาวปกติ ส่งผลกระทบทำให้ร่างกายเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น สูงเร็วกว่าเด็กวัยเดียวกัน แต่จะหยุดสูงเร็วเช่นกัน ซึ่งอาจส่งผลทำให้เด็กโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ตัวเตี้ยได้ และในเด็กผู้หญิงจะมีประจำเดือนและมีหน้าอกขึ้นก่อนวัย อาจถูกเพื่อนล้อหรืออาจถูกคุกคามทางเพศได้ ฉะนั้น ผู้ปกครองควรหมั่นสังเกตร่างกายที่ผิดปกติของบุตรหลาน ถ้าไม่แน่ใจให้รีบพาบุตรหลานไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและให้การรักษาภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย ในวันนี้มารู้จัก “ภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย” ให้มากขึ้นโดย อ.พญ.อรสุดา เลิศบรรณพงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล


เครดิต : Mahidol Channel มหิดล แชนแนล