จัดนิทรรศการ "พลังงานแห่งพระบารมี"


จัดนิทรรศการ "พลังงานแห่งพระบารมี"​
กระทรวงพลังงาน จัดนิทรรศการ "พลังงานแห่งพระบารมี" เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เครดิต : ทำเนียบรัฐบาล