ประกาศกระแสพระบรมราชโองการเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์

 

ประกาศกระแสพระบรมราชโองการเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธยและสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 
เครดิต : กรมประชาสัมพันธ์​