รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 และ วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562

รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 21.00 - 22.00 น. ทาง NBT และออกอากาศ วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 21.00-22.00 น. ทาง ททบ.5

 

● ช่วงไทยแลนด์ วีคลี่ : โครงการเยาวชนร่วมกันปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ จ.หนองบัวลำภู

   

 ● ช่วงคนไทยต้องรู้ : ผศ.ดร.นพดล กองศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฯ

 

● ช่วงเสน่ห์วิถีไทย : 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

 

● ช่วงคนไทย 4.0 : วิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไร่มะขาม จังหวัดเพชรบุรี