รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 และ วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562

รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 21.00 - 22.00 น. ทาง NBT และออกอากาศ วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562 เวลา 21.00-22.00 น. ทาง ททบ.5

 

● ช่วงไทยแลนด์ วีคลี่ : โครงการอบรมเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสาฯ จ.ร้อยเอ็ด

   

 ● ช่วงคนไทยต้องรู้ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ)

 

● ช่วงเสน่ห์วิถีไทย : สารคดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 

● ช่วงคนไทย 4.0 : ศึกษาดาราศาสตร์แห่งวิถีอิสลาม โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ