รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 และ วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562

รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 21.00 - 22.00 น. ทาง NBT และออกอากาศ วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 21.00-22.00 น. ทาง ททบ.5

 

● ช่วงไทยแลนด์ วีคลี่ : ค่ายพักพิงเพื่อการบำบัดหรือCamp35 จ.ปัตตานี

   

 ● ช่วงคนไทยต้องรู้ : นายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

● ช่วงเสน่ห์วิถีไทย : วันเข้าพรรษา แรม15 ค่ำ เดือน8

 

● ช่วงคนไทย 4.0 : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรถั่วดาวอินคา จ.ลพบุรี