รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562

รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 21.00-22.00 น. ทาง ททบ.5 และ NBT

 

● ช่วงไทยแลนด์ วีคลี่ : โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี จ.ปัตตานี

   

 ● ช่วงคนไทยต้องรู้ : อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

 

● ช่วงเสน่ห์วิถีไทย : "มาลัยเงิน" ของที่ระลึกในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 34

 

● ช่วงคนไทย 4.0 : ปราชญ์เพื่อความมั่นคง จ.สุพรรณบุรี