รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562

รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 21.00-22.00 น. ทาง ททบ.5 และ NBT

 

● ช่วงไทยแลนด์ วีคลี่ : พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4

   

 ● ช่วงคนไทยต้องรู้ : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

● ช่วงเสน่ห์วิถีไทย : ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน อ.ด่านซ้าย จ.เลย

 

● ช่วงคนไทย 4.0 : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองย่างเสือ จ.สระบุรี