รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562

รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 21.00-22.00 น. ทาง ททบ.5 และ NBT

 

● ช่วงไทยแลนด์ วีคลี่ : กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ภาคเหนือตอนล่าง จ.พิจิตร

   

 ● ช่วงคนไทยต้องรู้ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)พอช.

 

● ช่วงเสน่ห์วิถีไทย : 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

 

● ช่วงคนไทย 4.0 : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปากน้ำโจ้โล้ จ.ฉะเชิงเทรา