รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562

รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 21.00-22.00 น. ทาง ททบ.5 และ NBT

 

● ช่วงไทยแลนด์ วีคลี่ : กรมพัฒนาที่ดิน บัตร ID Din Dee

   

 ● ช่วงคนไทยต้องรู้ : คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)

 

● ช่วงเสน่ห์วิถีไทย : 17 มิถุนายน วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก

 

● ช่วงคนไทย 4.0 : มหาลัยบ้านนอก ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง