รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562

รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 21.00-22.00 น. ทาง ททบ.5 และ NBT

 

● ช่วงไทยแลนด์ วีคลี่ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

 

 ● ช่วงคนไทยต้องรู้ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

● ช่วงเสน่ห์วิถีไทย : วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม

 

● ช่วงคนไทย 4.0 : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนออมทรัพย์เพื่อการผลิตจักสานบ้านตลาดใหม่ จ.อ่างทอง