รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562

รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 เวลา 21.00-22.00 น. ทาง ททบ.5 และ NBT

 

● ช่วงไทยแลนด์ วีคลี่ : โครงการสานต่อที่พ่อทำ จ.สุพรรณบุรี

 

 ● ช่วงคนไทยต้องรู้ : โครงการก่อสร้างสนามบินเบตง จ.ยะลา

 

● ช่วงเสน่ห์วิถีไทย : เดือนรอมฎอน

 

● ช่วงคนไทย 4.0 : ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย จังหวัดสุพรรณบุรี