รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562

รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 21.00-22.00 น. ทาง ททบ.5 และ NBT

 

● ช่วงไทยแลนด์ วีคลี่ : ศปป.จัดกิจกรรม สื่อมวลชนสัมพันธ์ พื้นที่ภาคใต้

 

 ● ช่วงคนไทยต้องรู้ : กรมประมง

 

● ช่วงเสน่ห์วิถีไทย : วันพืชมงคล

 

● ช่วงคนไทย 4.0 : ทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา