รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562

รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 21.00-22.00 น. ทาง ททบ.5 และ NBT

 

● ช่วงไทยแลนด์ วีคลี่ : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

 

 ● ช่วงคนไทยต้องรู้ : หมอกควันและไฟป่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

● ช่วงเสน่ห์วิถีไทย : พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

● ช่วงคนไทย 4.0 : ฝายมีชีวิต บ้านบันนังกระแจะ หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา