รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562

รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 21.00-22.00 น. ทาง ททบ.5 และ NBT

 

● ช่วงไทยแลนด์ วีคลี่ : สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

 

 ● ช่วงคนไทยต้องรู้ : ทุเรียน(King of fruit)กรมวิชาการเกษตร

 

● ช่วงเสน่ห์วิถีไทย : 22 เมษายน วันคุ้มครองโลก

 

● ช่วงคนไทย 4.0 : วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกจำปีหนองแขม กรุงเทพมหานคร