รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562

รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 21.00-22.00 น. ทาง ททบ.5 และ NBT

 

● ช่วงไทยแลนด์ วีคลี่ : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

 ● ช่วงคนไทยต้องรู้ : กรมชลประทาน การบริหารจัดการน้ำ

 

● ช่วงเสน่ห์วิถีไทย : 13 เมษายน วันผู้สูงอายุ

 

● ช่วงคนไทย 4.0 : แปลงใหญ่สับปะรด อ.บ้านคา จ.ราชบุรี