รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562

รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 21.00-22.00 น. ทาง ททบ.5 และ NBT

 

● ช่วงไทยแลนด์ วีคลี่ : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 

 ● ช่วงคนไทยต้องรู้ : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 

● ช่วงเสน่ห์วิถีไทย : 22 มีนาคม วันน้ำของโลก (World Day for Water)

 

● ช่วงคนไทย 4.0 : ธนาคารคัดแยกขยะประกันชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง จ.นนทบุรี