รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562

รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 21.00-22.00 น. ทาง ททบ.5 และ NBT

 

● ช่วงไทยแลนด์ วีคลี่ : ป้องกันและปราบปรามการลักลอบกระทำผิดกฎหมาย โดยผ่านธุรกิจรับ ส่งพัสดุภัณฑ์

 

 ● ช่วงคนไทยต้องรู้ : กรมแพทย์ทหารบก

 

● ช่วงเสน่ห์วิถีไทย : 13 มีนาคม วันช้างไทย

 

● ช่วงคนไทย 4.0 : บ้านทรายขาว ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี