รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562

รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 21.00-22.00 น. ทาง ททบ.5 และ NBT

 

● ช่วงไทยแลนด์ วีคลี่ : ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ภาคเหนือ

 

 ● ช่วงคนไทยต้องรู้ : คลินิกมลพิษ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์

 

● ช่วงเสน่ห์วิถีไทย : 8 มีนาคม วันสตรีสากล

 

● ช่วงคนไทย 4.0 : ศูนย์เรียนรู้กสิกรกรรมธรรมชาติเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ.พิจิตร