รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562

รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 21.00-22.00 น. ทาง ททบ.5 และ NBT

 

● ช่วงไทยแลนด์ วีคลี่ : ปลากัด ปลาที่ได้รับการประกาศให้เป็นสัตว์น้ำประจำชาติไทย

 

 ● ช่วงคนไทยต้องรู้ : งานบูรณาการข่าวสารสู่อาหารปลอดภัย สุขใจถ้วนหน้า กระทรวงสาธารณสุข

 

● ช่วงเสน่ห์วิถีไทย : 2 มีนาคม 2477 รัชกาลที่7 ทรงสละราชสมบัติ คืนอำอาจให้แก่ราษฎร

 

● ช่วงคนไทย 4.0 : โครงการบาเจาะโมเดล จ.ยะลา