รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ 25 กุมภาพันธ์ 2562

รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 21.00-22.00 น. ทาง ททบ.5 และ NBT

  • ช่วง Thailand Weekly - "สานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง(สานเสวนา) จ.พิษณุโลก"
  • ช่วงคนไทยต้องรู้ - "การให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคประมง พ.ศ.2550 (ค.ศ.2007)"
  • ช่วงเสน่ห์วิถีไทย - "วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ"
  • ช่วงคนไทย 4.0 - "เรนฟอเรสฟาร์ม จ.พิษณุโลก"