รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ 28 มกราคม 2562

รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562

 

● Thailand Weekly : แผนรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง

 

● คนไทยต้องรู้ : แนวทางการผ่อนปรนกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาให้แพทย์นำไปใช้ในการรักษาโรคและเพื่อการศึกษาวิจัย

 

● เสน่ห์วิถีไทย : วันตรุษจีน

 

● คนไทย 4.0 : ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สวรรค์บ้านนา จ.นครสวรรค์