รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ 21 มกราคม 2562

รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562

 

● Thailand Weekly : นโยบายการปรับปรุงอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือใน 19 อาชีพ

 

● คนไทยต้องรู้ : การแก้ไขความเดือดร้อนจากนายทุนหนี้นอกระบบ

 

● เสน่ห์วิถีไทย : วันครู

 

● คนไทย 4.0 : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มวัดท่าบางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี