รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ 14 มกราคม 2562

รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562

 

● Thailand Weekly : โครงการเสริมสร้างกลุ่มมวลชน เป็นจิตอาสาสร้างความสามัคคีปรองดอง วิทยากรขุนด่าน จังหวัดอยุธยา

 

● คนไทยต้องรู้ : การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหาร

 

● เสน่ห์วิถีไทย : วันกองทัพไทย

 

● คนไทย 4.0 : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนรักษ์มะพร้าวตะเคียนเตี้ย จ.ชลบุรี