รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ 7 มกราคม 2562

รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562

 

● Thailand Weekly : โครงการเสริมสร้างกลุ่มมวลชน เป็นจิตอาสาสร้างความสามัคคีปรองดอง วิทยากรขุนด่าน จังหวัดพิษณุโลก

 

● คนไทยต้องรู้ : พลังงานมีการพัฒนาน้ำมันดีเซลบี 7พลัส

 

● เสน่ห์วิถีไทย : วันเด็กแห่งชาติ

 

● คนไทย 4.0 : ศูนย์การเรียนเศรษฐกิจพอเพียงกองทัพภาคที่ 3