รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ 31 ธันวาคม 2561

รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันจันทร์ 31 ธันวาคม 2561

 

● เสน่ห์วิถีไทย : วันขึ้นปีใหม่

 

● ThailandWeekly : กิจกรรมฝึกอบรมชุดวิทยากรขุนด่าน

 

● คนไทยต้องรู้ : การปรับหลักสูตรครู

 

● คนไทย 4.0 : วิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา อ.บางแพ จ.ราชบุรี ปรับหลักสูตรครู