ศปป.จัดกิจกรรมฝึกทบทวนวิทยากรต้นแบบ (ขุนด่าน) ครั้งที่ 1

 

วีดีโอ ฝึกทบทวนวิทยากรต้นแบบ ขุนด่าน จ. นครราชสีมา


ศปป.จัดกิจกรรมฝึกทบทวนวิทยากรต้นแบบ(ขุนด่าน) ครั้งที่ 1
วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ จ.นครราชสีมา

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพิ่อการปฏิรูป คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จัดกิจกรรมฝึกทบทวนวิทยากรต้นแบบ (ขุนด่าน) ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ จ.นครราชสีมา