สื่อมวลชนสัมพันธ์ ภาคอิสาน

 

ศปป. สื่อมวลชนสัมพันธ์ ภาคอิสาน ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น


ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ภาคอิสาน ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีสื่อมวลชนแขนงต่างๆจากส่วนกลางและภาคอิสานจำนวน 200 คนเข้าร่วมงาน