สื่อมวลชนสัมพันธ์ ภาคตะวันออก


ศปป. สื่อมวลชนสัมพันธ์ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ โรงแรมไซมิส พัทยา จ. ชลบุรี


ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ โรงแรมไซมิส พัทยา จ. ชลบุรี โดยมีสื่อมวลชนแขนงต่างๆจากส่วนกลางและจากกองอำนวยความมั่นคงภายในภาค 1 พื้นที่ภาคตะวันออก จำนวน 200 คนเข้าร่วมงาน และวันที่ 25 มกราคม 2562 ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 14, กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์, เมืองพัทยา และผู้เข้ารับการอบรมโครงการสื่อมวลชนสัมพันธฺภาคตะวันออก จัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Beach ณ ชายหาดพัทยากลาง อ.บางละมุง จว.ชลบุรี


โดยมี พล.ท.ธรรมนูญ วิถี

แม่ทัพน้อยที่ 1 // รองผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 1 เป็นประธานเปิดงาน