กระทรวงยุติธรรม จัดบรรยายขยายผล หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”


กระทรวงยุติธรรม จัดบรรยายขยายผล หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔
“หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๓/๖๒ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”​


ในวันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
พันตำรวจโท วรรณพงษ์  คชรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายขยายผล หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๓/๖๒ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ สังกัดกระทรวงยุติธรรม
กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการและบุคลากรสังกัดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้ารับฟังการบรรยาย

สำหรับผลการปฏิบัติ ผู้เข้ารับฟังการบรรยายได้รับทราบถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยและบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่
ทำนุบำรุงและปกปักษ์รักษาผืนแผ่นดินไทยให้คงอยู่ถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการบรรยาย มีความรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย และพร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติตนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไป
 

เครดิต : รัฐบาลไทย