ร.10 ทรงโทมนัส ‘พล.อ.เปรม’ ถึงแก่อสัญกรรม โปรดเกล้าฯ ไว้ทุกข์ในราชสำนัก 21 วัน


ร.10 ทรงโทมนัส ‘พล.อ.เปรม’ ถึงแก่อสัญกรรม โปรดเกล้าฯ ไว้ทุกข์ในราชสำนัก 21 วัน​

ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรม

 
เครดิต : www.khaosod.co.th