สารคดีบรมราชาภิเษก การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในราชอาณาจักรไทย


สารคดีบรมราชาภิเษก ตอนที่ ๑ การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในราชอาณาจักรไทย
ออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑

เครดิต : sakooclub​