เปลี่ยนที่นา 8 ไร่ เป็นป่า-เกษตรผสมผสาน


"เปลี่ยนที่นา 8 ไร่ เป็นป่า-เกษตรผสมผสาน" ลุงประกอบ เกิดผ่อง

ช่วงอายุ 17 ปี ได้มีโอกาสเป็นคนงานทำเฟอร์นิเจอร์ที่วังสวนจิตรลดา ได้พบในหลวง ร.๙ พระองค์ท่านแนะนำ ให้ปลูกป่า ทำเกษตรผสมสาน ค่อยๆทำเริ่มจากเล็กๆตามกำลังทีละก้าว ลุงประกอบ กลับบ้านทำตาม ติดตามผลจากการทำตามศาสตร์พระราชา ที่น่าจะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจน
วันที่ 17 มิ.ย. 2562 บ้านหนองปลวก ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
(สนใจข้อมูล โทร.088-149-4290) Facebook Live : Tainae Moongmachon
https://www.facebook.com/profile.php?...

"สามอาชีพเพื่อมนุษยชาติ"
1.กสิกรรมไร้สารพิษ (สร้างอาหารที่ปลอดภัยไร้สารพิษ)
2.ปุ๋ยสะอาด (ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับคนสัตว์สิ่งแวดล้อม)
3.ขยะวิทยา (จัดการขยะอย่างมีระบบ มีรายได้และลดโลกร้อน)
https://www.youtube.com/channel/UC6v-...


เครดิต : สามอาชีพ เพื่อมนุษยชาติ