เกษตรกรรุ่นใหม่


วรวรรณ ธำรงวรางกูร : อยากเป็นเกษตรกรไม่ใช่เรื่องยาก อยู่ที่ใจ และบอกตัวเองเสมอว่าทำได้ 
เป็นเคล็ดลับที่เจ้าของธำรงฟาร์มใช้เป็นแรงขับเคลื่อนทำเกษตรอินทรีย์ แม้ช่วงแรกจะมีผลผลิตไม่มาก แต่ยั่งยืนในระยะยาว ลดต้นทุน เพราะทุกสิ่งใช้หมุนเวียนได้ในฟาร์ม นอกจากเป็นอาชีพอิสระ ได้อยู่กับธรรมชาติแล้ว ยังอิสระจากการเป็นหนี้อีกด้วยเครดิต : เกษตรสัญจร