"ลาออกจากครู..กลับบ้าน..ทำตามศาสตร์พระราชา" ครูตั้ม (ประดิษฐ์ เวหน)


"ลาออกจากครู..กลับบ้าน..ทำตามศาสตร์พระราชา" ครูตั้ม (ประดิษฐ์ เวหน)​

วันที่ 29 ส.ค. 2561 เยี่ยมเพื่อนมิตร ครูตั้ม (ประดิษฐ์ เวหน) "ลาออกจากครู..กลับบ้าน..
เปลี่ยนที่ดิน 10ไร่ให้เป็นไปตามศาสตร์พระราชา" บ้านโคกสะอาด ต.ปังกู อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
(สนใจข้อมูลT.095-912-8588) Facebook Live : Tainae Moongmachon

เครดิต : สามอาชีพ เพื่อมนุษยชาติ