"วัยรุ่น จบ ป.ตรี-ป.โท มาทำเกษตร


"วัยรุ่น จบ ป.ตรี-ป.โท มาทำเกษตร" แทน-เอม สวนแทนใจไร่ดอกเหงื่อ"

วันที่ 14 ก.ย. 2561 มาเยี่ยม"สวนแทนใจไร่ดอกเหงื่อ" แทน (วัสพล ดีรบรัมย์)และ เอม (จิณพร ดีรบรัมย์) สองพี่น้องวัยรุ่นที่จบ ป.ตรี-ป.โท
แล้วกลับบ้านมาเป็นเกษตรกร ทำตามแนวศาสตร์พระราชา ณ บ้านหนองกก ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
(สนใจข้อมูล FB.เมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้าน สวนแทนใจไร่ดอกเหงื่อ,T.083-727-3949)
Facebook Live :Tainae Moongmachon

เครดิต : สามอาชีพ เพื่อมนุษยชาติ