"เปลี่ยนจากพืชเชิงเดียว มาปลูกพืชผสมผสาน" พี่อุ๋ย


"เปลี่ยนจากพืชเชิงเดียว มาปลูกพืชผสมผสาน" พี่อุ๋ย (เคียงขวัญ แรงสืบสิน)​
"เปลี่ยนจากพืชเชิงเดียว มาปลูกพืชผสมผสาน" พี่อุ๋ย (เคียงขวัญ แรงสืบสิน) จากพื้นที่ปลูกพืชเชิงเดียว 30 ไร่
เปลี่ยนมาปลูกพืชผสมผสาน วันที่ 11 พ.ค. 2562 "บ้านไร่เคียงขวัญ" บ้านน้ำคำ ต.เบญจขร อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
(สนใจข้อมูล โทร.061-519-4645 , FB : เคียงขวัญ แรงสืบสิน) Facebook Live : Tainae Moongmachon

เครดิต : สามอาชีพ เพื่อมนุษยชาติ