"สวน ๙-๑๐ เศรษฐกิจพอเพียง" พี่กฤษฏิ์


"สวน ๙-๑๐ เศรษฐกิจพอเพียง" พี่กฤษฏิ์ (ธนะกฤษฏิ์ พงษ์เกษมชูวงศ์)​​​
วันที่ 14 ก.ย. 2561 มาเยี่ยม "สวน ๙-๑๐..เศรษฐกิจพอเพียง" พี่กฤษฏิ์(ธนะกฤษฏิ์ พงษ์เกษมชูวงศ์) เลิกกิจการร้านอาหารญี่ปุ่นกลับบ้าน
มาทำตามศาสตร์พระราชา (โคกหนองนาโมเดล) บ้านสายโท11เหนือ ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
(สนใจข้อมูล FB.นายสร้างบุญ นำพา,T.095-885-4595) Facebook Live :Tainae Moongmachon

เครดิต : สามอาชีพ เพื่อมนุษยชาติ