คำปราศรัย นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒


คำปราศรัย นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒​​
คำปราศรัย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

เครดิต : ทำเนียบ รัฐบาล