สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ร้อยไทยด้วยดวงใจ ตอน เมล็ดพันธุ์ทฤษฎีใหม่


สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ร้อยไทยด้วยดวงใจ ตอน เมล็ดพันธุ์ทฤษฎีใหม่​
นับจากวันที่ สมชาย นกรอดได้น้อมนำแนวพระราชดำริ “เกษตรทฤษฎีใหม่” มาปรับใช้ พัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป จนในวันนี้พวกเขาในนามกลุ่มผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านไทรใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จึงเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องผลิตเกี่ยวกับพันธุ์ข้าวที่ครบวงจรแห่งหนึ่ง

เครดิต : Pacific Inspiration Channel : PIC