คำปราศรัย นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเกษตรกร ประจำปี ๒๕๖๒


คำปราศรัย นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเกษตรกร ประจำปี ๒๕๖๒

เครดิต : ทำเนียบรัฐบาล