สูตรการทำน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง


รีบเลย...!!! สูตรการทำน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
และ ฮอร์โมนเร่งดอก เพื่อผลผลิตงอกงาม ได้ผล 100% ลดต้นทุนการซื้อปุ๋ย 
โดยพ่อชาญ มั่นฤทธิ์ เกษตรกรผสมผสาน จ.พิษณุโลก ดีกรีเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ


เครดิต : เกษตรสัญจร