ตามรอย...ศาสตร์พระราชา : Proud to be


ทำไม ? ดร.ทัดทอง พราหมณี คนรุ่นใหม่อนาคตไกล ถึงได้ปฏิเสธการทำงานที่ได้ค่าตอบแทนมากมายที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แล้วย้ายกลับมาทำงานเป็นครูสอนหนังสือ และทำไร่ ทำสวน ที่จังหวัดเพชรบุรี แรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ของ ดร.ทัดทอง ในการทำไร่เกษตรแบบวิถีพึ่งตนเอง ก็คือ ในหลวง ร.9 แล้วการเป็นเกษตรกรของ ดร.ทัดทอง มีเหตุผลอย่างไร และทำไปเพื่อใคร ติดตามได้ในรายการ Proud to be ตอน ตามรอย...ศาสตร์พระราชา

เครดิต : Mahidol Channel มหิดล แชนแนล